Regler för balikbayanboxar

balikbayanbox

Enligt nu gällande tullbestämmelser ställs följande krav på filippinare i utlandet som vill sända balikbayanboxar;
kopia av det filippinska passet, kopia av faktura och inköpsbevis för varorna i boxen om de vill befrias från skatt på innehållet upp till P150 000.

Vi Skandinaver© - 7 oktober 2017