trafikphil1

Minimiålder för att köra bil/mc i Filippinerna är 16 år. I Filippinerna kör du på höger sida.

Utlänningar kan köra i 120 dagar med ett internationellt körkort (IDL) eller ett giltigt körkort från länder med avtal med Filippinerna. Därefter krävs ett filippinsk körkort som kan fås på Land Transport kommissionens kontor (LTC).

Det krävs lagstadgad försäkring som täcker skador orsakade av tredje part, personer eller annans egendom, i samband med trafikolycka. Du kan välja helförsäkring genom ett internationellt företag som försäkrar i Filippinerna. Var noga med att bekräfta om denna försäkring accepteras i Filippinerna.

Åkande i framsätet är skyldiga att bära bilbälte.

MC ska ha alltid ha ljus på (24t). Övriga fordon ska ha ljus vid dålig sikt (regn, dimma) och då mörkret faller.

Många av reglerna åtföljs mycket dåligt och kvälls/natt körning innebär en stor fara, speciellt på mindre vägar. Speciellt farligt är de s.k. tricicads eller pedicabs (cyklar med passagare) som plötsligt dyker upp i de svarta tropiska natten.

Högerregeln gäller, men kan mer eller mindre glömmas då få respekterar den.